Rapporter och dokument

Clas Ohlson publicerar sin hållbarhetsrapport i juli varje år. De årliga hållbarhetsrapporterna och andra hållbarhetsrelaterade dokument kan laddas ned från denna sida.

2016/17 Hållbarhetsrapport
Rapport
Press­meddelande
2016/17 GRI-profil
Rapport
2015/16 Hållbarhetsrapport
Rapport
Press­meddelande
2015/16 GRI-profil
Rapport
2014/15 Hållbarhetsrapport
Rapport
Press­meddelande
2014/15 GRI-profil
Rapport
2013/14 Hållbarhetsrapport
Rapport
2012/13 Hållbarhetsrapport
Rapport
2012/13 GRI-profil
Rapport
2011/12 Hållbarhetsrapport
Rapport
2011/12 GRI-profil
Rapport
2010/11 Hållbarhetsrapport
Rapport
2010/11 GRI-profil
Rapport
2009/10 Hållbarhetsrapport
Rapport
2009/10 GRI-profil
Rapport
2008/09 Hållbarhetsrapport
Rapport
2007/08 Hållbarhetsrapport
Rapport