Prioriteetit

Olemme päättäneet keskittyä vastuullisuustyössämme niihin alueisiin, joihin voimme vaikuttaa eniten.

Vastuullisempaa elämäntapaa tukevat tuotteet

Valikoimaamme kuuluu yli 15 000 tuotetta, joten voimme parhaiten edistää vastuullisuutta tuotteidemme kautta. Vastuullisempaa elämäntapaa tukevien tuotteiden kriteerit ovat tärkeitä, sillä niiden avulla erotamme ympäristöystävällisemmät tuotteet muista samankaltaisista tuotteista. Laatu, turvallisuus ja hyvät valmistusolosuhteet pätevät tietenkin kaikkiin tuotteisiimme, mutta vastuullisempaa elämäntapaa tukevilta tuotteilta vaadimme vielä enemmän.

Tavoite: Vastuullisempaa elämäntapaa tukevien tuotteiden osuus kaikista myydyistä tuotteista kasvaa vähintään 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Resursseja tehokkaasti hyödyntävät liiketoimintamallit

Yhteiskuntamme on hiljalleen siirtymässä pois kertakäyttökulttuurista kohti kierrätystä ja kestävyyttä korostavaa elämäntapaa. Clas Ohlson tarvitsee tavoitteisiinsa sopivia resurssitehokkaita liiketoimintamalleja voidakseen tukea tätä kehitystä. Kun saamme lisää vastuullisempaa elämäntapaa tukevia tuotteita, lisää tiedostavia asiakkaita ja lisää tapoja kerätä loppuun käytetyt tuotteet takaisin, negatiiviset ympäristövaikutukset ja jätteen määrä vähenevät.

Tavoite: Osa-alueen kehitys tulee analysoida ennen tavoitteen asettamista.

Houkutteleva työpaikka

Laajentuessamme meidän täytyy rekrytoida lisää ammattitaitoisia työntekijöitä ja kehittää sitä osaamista, joka meillä jo on. Meidän tulee kouluttaa työntekijöitä ja kasvattaa heidän ammattitaitoaan, keskittyä terveyteen ja hyvinvointiin sekä vahvistaa esimiestyötä entisestään. Toimivassa esimiestyössä tulee ottaa huomioon monimuotoisuus, sillä uskomme sen edistävän luovuutta ja auttavan meitä ennakoimaan kasvavien markkinoiden tarpeita ja vaatimuksia.

Tavoite: Sairauspoissaolojen vähentäminen siten, että töissä on keskimäärin yli 96 prosenttia työntekijöistä.

Energiatehokkuus

Tehokkaampien kuljetusratkaisujen löytäminen on ensiarvoisen tärkeää hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi. Pääasiassa tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme kuljettamaan tuotteet junilla rekkojen sijaan ja laivoilla lentokoneiden sijaan. Työskentelemme myös päivittäin energiankulutuksemme vähentämiseksi – niin myymälöissä, jakelukeskuksessa kuin toimistoissakin. Osana energiansäästöohjelmaamme vaihdamme myymälöihin energiatehokkaamman LED-valaistuksen.

Tavoite: Kuljetuksista aiheutuvien suhteellisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mennessä.

Kemikaalien ja tuotteiden materiaalit

Kuluttajien ja lainsäädännön vaatimukset kemikaalien ja materiaalien käytöstä tuotteissa ja pakkauksissa muuttuvat yhä vaativammiksi. Olemme asettaneet kangas- ja nahkatuotteillemme tiukemmat vaatimukset kuin laki määrää, samoin kuin lasten käyttöön tarkoitetuille ja ihon tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville tuotteille. Pyrimme tekemään tuotteidemme kemikaaleihin liittyvien tietojen käsittelystä läpinäkyvämpää. Tämä kasvattaa asiakkaiden luottamusta tuotteitamme kohtaan.

Tavoite: Osa-alue tulee analysoida tarkemmin ennen pitkän tähtäimen tavoitteiden ja lukujen määrittämistä.

Ihmisoikeudet, lasten oikeudet ja työehdot

Tavarantoimittajaketjumme koostuu 600 valmistajasta ja 700 tavarantoimittajasta noin 30 maassa. Vaikka Clas Ohlson onkin monille tavarantoimittajillemme suhteellisen pieni asiakas, voimme vaikuttaa asioihin asettamalla korkeat vaatimukset ihmisoikeuksille, työehdoille ja lasten oikeuksille. Lisäksi teemme yhteistyötä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa vaikuttaaksemme tavarantoimittajiin ja tukeaksemme näiden työtä ihmisoikeuksien ja parempien työolosuhteiden hyväksi.

Tavoite: Osa-alueen kehitys tulee analysoida ennen tavoitteen asettamista.

Eettinen liiketoiminta

Työntekijät voivat edesauttaa molemminpuolisen luottamuksen syntymistä omalla asenteellaan ja suhtautumisellaan. Perustan luottamukselle luo Clas Ohlsonin arvoihin nojaava yrityskulttuuri. Lisäksi Clas Ohlsonilla on rakenteita ja käytäntöjä, joiden tehtävä on tukea työntekijöitä työetiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Menettelysäännöt ja eettiset periaatteet tarjoavat työntekijöille ja yhteistyökumppaneille toimintamallit, joiden mukaan menetellä. Tavoite: Käytännön työetiikkaan liittyvä koulutus kaikille työntekijöille, joiden työnkuvan kannalta se on oleellinen.

Tavoite: Osa-alue tulee analysoida tarkemmin ennen pitkän tähtäimen tavoitteiden ja lukujen määrittämistä.

Yhteiskunnallinen rooli

Jotta työntekijät, asiakkaat ja muut sidoshenkilöt tahtoisivat sitoutua Clas Ohlsoniin, meidän tulee pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti niissä yhteiskunnissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Olemme myös sitoutuneet toimimaan lasten oikeuksien hyväksi. Clas Ohlson on jo pitkään työskennellyt ennaltaehkäisevästi lapsityövoimaan, tuoteturvallisuuteen, vastuulliseen markkinointiin ja muihin lapsia koskeviin asioihin liittyvissä tapauksissa.

Tavoite: Osa-alue tulee analysoida tarkemmin ennen pitkän tähtäimen tavoitteiden ja lukujen määrittämistä.