Eettinen liiketoiminta

Eettisissä periaatteissaan Clas Ohlson sitoutuu noudattamaan eettisiä normeja ja vallitsevia lakeja ja asetuksia sekä tekemään liike-elämän päätöksiä, jotka eivät johda henkilökohtaiseen, kolmannen osapuolen tai lähellä olevan tahon etuun. Clas Ohlson ei myöskään hyväksy lahjusten vastaanottamista, maksamista eikä tarjoamista.

Ihmisten ja ympäristön vaaliminen ja kunnioittaminen ja eettisesti kestävä, muita loukkaamaton ja rehellinen liiketoiminta ovat Clas Ohlsonin yrityskulttuurin, arvojen ja toiminnan kulmakivet. Kaikki Clas Ohlsonin työntekijät saavat koulutuksen koskien eettisiä periaatteita, jotka heidän tulee myös ymmärtää, hyväksyä ja ottaa käytäntöön. Clas Ohlson edellyttää, että kaikki työntekijät noudattavat näitä periaatteita, jotta voimme varmistaa, että toimintamme noudattaa vallitsevia lakeja ja asetuksia ja Clas Ohlsonin yrityskulttuuria.

Clas Ohlson noudattaa kansallisia lakeja, lahjuksia vastustavan Institutet Mot Mutor -instituutin ohjeistusta koskien lahjoituksia, palkkioita ja muita elinkeinoelämän etuja sekä oheisia periaatteita.