Arvoketju

Hallitaksemme liiketoimintamme negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia mahdollisimman tehokkaasti meidän tulee ymmärtää, missä kohdin arvoketjua vaikutusmahdollisuutemme ovat suurimmat. Arvoketjunäkökulma auttaa meitä tunnistamaan mahdollisuudet ja riskit, ottamaan vastuuta ja hyödyttämään sidosryhmiämme. Kyse voi olla esimerkiksi yhteiskunnallisista kysymyksistä, työoikeudesta tai ihmisoikeuksista, ympäristöstä ja makrotaloudellisista vaikutuksista.

Alla kuvaamme vaikutusmahdollisuuksiamme arvoketjun eri osissa.

 

Tuotekehitys

 • Tuotteiden käytön ja kierrätyksen aiheuttamien vaikutusten vähentäminen
 • Tuotemerkkien eriyttäminen

 

 

Tuotteiden valmistaminen

 • Paremmat olosuhteet tavarantoimittajille, näiden työntekijöille ja perheille sekä paikalliselle yhteiskunnalle
 • Parempi luottamus Clas Ohlsonin brändiin
 

Tuotteiden kuljettaminen

 • Kuljetuksista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen – tärkeä haaste Clas Ohlsonille ja koko yhteiskunnalle
 • Kustannustehokkaammat ja ympäristöystävällisemmät kuljetusratkaisut
 • Uusille sisäänostomarkkinoille laajentumisen mahdollistaminen

 

 

Liiketoiminta

 • Tehokas organisaatio
 • Ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytointi ja pitäminen yrityksen palveluksessa
 • Työntekijöiden sitoutuminen

 

 

Myynti

 • Monipuolinen tarjonta, suunniteltu kuluttajien tulevia tarpeita silmälläpitäen
 • Myynnin lisääminen
 • Energiakulujen vähentäminen
 • Sitoutuneet työntekijät ja uskolliset asiakkaat
 • Läpinäkyvyyden lisääminen ympäristövaikutuksissa
 

Tuotteiden käyttö

 • Uskolliset asiakkaat
 • Vahva luottamus tuotteisiin
 • Jätteiden vähentäminen ja resurssien tehokas hyödyntäminen
 • Energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 • Kustannussäästöt

 

 

Tuotteiden elinkaaren loppupää

 • Resurssien hyödyntäminen niin pitkälle kuin mahdollista
 • Vähemmän jätettä, suurempi osa materiaaleista kierrätykseen
 • Vähemmän kemikaaleja ympäristöön