Finansiella rapporter

Clas Ohlson har delat räkenskapsår som löper mellan den 1 maj till den 30 april. Våra kvartalsrapporter publiceras cirka 6 veckor efter rapportperiodens slut vilket innebär att det första kvartalets resultat publiceras i september, det andra i december, det tredje i mars och bokslutkommunikén i juni. Där emellan publiceras våra försäljningssiffror månadsvis den 15:e i månaden efter avslutad försäljningsmånad. Om den 15:e är på en lördag eller söndag presenteras försäljningssiffran på fredagen innan, dvs. den 13:e eller 14:e

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999